Uvjereni smo da kao kupci nekretnine koja je u izgradnji želite da budete informisani o poštovanju rokova i kvalitetu gradnje. Zato Vas na ovoj stranici redovno informišemo o stanju na gradilištu Lamele 4.

03.06.2024.

29.03.2024.

17.01.2024.

11.12.2023.

31.10.2023.

14.08.2023.

17.07.2023.

19.06.2023.