Uvjereni smo da kao kupci nekretnine koja je u izgradnji želite da budete informisani o poštovanju rokova i kvalitetu gradnje. Zato Vas na ovoj stranici redovno informišemo o stanju na gradilištu Lamele 3.
31.3.2021.