Uvjereni smo da kao kupci nekretnine koja je u izgradnji želite da budete informisani o poštovanju rokova i kvalitetu gradnje. Zato Vas na ovoj stranici redovno informišemo o stanju na gradilištu Lamele 3.
3.10.2022.
9.3.2022.
21.1.2022.
24.12.2021.
7.12.2021.
18.11.2021.
23.9.2021.
13.8.2021.
31.3.2021.