Garaža sa 46 parking mjesta (LAMELA 1)

Parkiranje je predviđeno najvećim dijelom u okviru podzemne garaže, koja je smještena na dva podzemna nivoa, i manjim dijelom na parteru.

Etaža -1
Etaža -2
Garaža sa 40 parking mjesta (LAMELA 2)
Etaža -1
Etaža -2
Garaža sa 55 parking mjesta (LAMELA 3)
Etaža -1
Etaža -2