O Lameli 4
Lokacija
Nastavljajući dobru praksu iz prošlog perioda gradimo nove lamele na istoj lokaciji, na Bulevaru Petra Bojovića formirajući novo naselje sa željom da na što bolji način odgovorimo na potrebe naših kupaca. Uspješno realizovani projekti Lamele 1 do 3, kao i zadovoljni kupci motivišu nas da gradimo dalje. Lamela 4 je višeporodični stambeni objekat, projektovan da na najbolji način zadovolji potrebe naših kupaca. 
Spoj savremene arhitekture, zelehin površina i blizine rijeke Vrbas, za sve kupce predstavlja jedinstven očaravajući način života.
Objekat lamele 4 sadrži 56 stambenih jedinica, parking mjesta u 2 nivoa podzemne garaže te uređeni parter oko objekta, prostrani i svijetli stanovi u kojima će podjednako uživati kako pojedinci, tako i višečlane porodice.
 

Objekat koji je isključivo stambenog karaktera nalazi se u naselju Borik u Banjaluci koje nudi različite životne pogodnost za svoje stanovnike i na idealnom je mjestu povezivanja trgovinskih i rekreativnih sadržaja.

icon-car.pngFullscreen-Logo
 

loading map – please wait…

  44.768398, 17.211692
Funkcija
Spratnost objekta је -2Ро + Р + 6 + Pe. Namjena objekta је stanovanje sa stambenim jedinicama različite strukture.
Prizemlje objekta se sastoji od 7 stambenih jedinica različitih ро svojoj strukturi i kvadraturi, а isto rješenje primjenjeno је i na tipskoj etaži. Sve stambene jedinice dijele jedan zajednički hodnik u sredini etaže. 
Sve etaže poveza­ne su trokrakim stepenistem i liftom. Najviša etaza u skladu sa UT    uslovi­ma је projektovana kao povučena etaža sa terasom na tri strane objekta.
 
Parkiranje
U podrumskim etažama (-2 i -1) smještena su parking mjesta za buduće stanare objekta na način da је ispštovan potreban broj parking mjesta u odnosu na broj stanova. 
U po­dzemnoj garaži smještene su i ostave. 
Podrumskoj etaži pristupa se preko kolske rampe u kojoj је projektovano је ukupno 50 parking mjesta, Prizemlje objekta izdignuto је iznad kote uređenog terena za 1.2 m.              lz­građena је takođe javna saobraćajna površina kojom se pristupa pred­metnoj lokaciji. 
Konstrukcija

Konstruktivni sistem čine armiranobetonska platna sa kombinacijom AB tavanica, AB zidova i AB greda. Temelj objekta projektovan je kao AB temeljna ploča. Debljina temeljne pliče je 70cm. Debljina armiranobetonskih tavanica na svim etažama je 20cm. AB zidovi su debljine 20 i 25cm. AB grede su različitih dimenzija poprečnog presjeka, a sve prema nacrtima glavnogg projekta.

U sklopu pregradnih zidova, iznad otvora za vrata projektovani su AB nadvoji visine 20cm Sve ostale dimenzije konstruktivnih elemenata, detalji armiranja kao i marke betona dati su u nacrtima glavnog projekta konstrukcije.

 
Materijalizacija
Materijalizacija objekta je predviđena od savremenih i kvalitetnih materijala.

Fasada je projektovana sa termoizolacionim slojem debljine 10cm(EPS), ljepilom u koje se utapa mrežica i finalnim slojem fasadnog maltera, granulacije 1,5mm. 

Pojedine zone na fasadnom platnu potrebno je izvesti sa pojasom kamene vune visine 1 m (u skladu sa grafičkim prilogom iz protivpožarnog elaborata).

Zidne površine u nivou partera (sokl) oblažu se teraplastom, u boji po izboru projektanta. Unutrašnje zidne površine se malterišu u produžnom krečnom malteru. Plafonske površine se obrađuju istim materijalom.

Sve sanitarne prostorije, kao i hodnici, stepeništa projektovane su keramičkim podom.

Sve vanjske površine, balkoni, stepenišni podesti projektovani su protukliznom keramikom. Stepenici, čela i gazišta, oblažu se kamenom.

Krov je projektovan kao ravan neprohodan krov, sa završnim slojem, oblutkom.

Instalacije
U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije i električne energije.

Snabdijevenje objekta toplotnom energijom vršiće se sa gradskog vrelovoda.