O Lameli 2
Objekat je projektovan u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom, Izmjena regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Petra Bojovića i Bulevara vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas, na osnovu parametara definisanih urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju stambenog objekta : -2Po+P+6+Pe, k.č.br. 1884/3, k.o. Banja Luka 6 (n.p.).
Lokacija
Lokacija na kojoj je objekat projektovan je u Banjoj Luci, ogranak Ulice Milana Karanovića, na zemljištu označenom kao k.č. 1884/3 (n.p.), K.O. Banjaluka 6.

Ukupna bruto površina objekta je 5242.86 m2. Objekat je projektovan u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima za izgradnju stambenog objekta u ogranku Ulice Milana Karanovića, na zemljištu označenom kao k.č.1884/3 (n.p.) K.O. Banjaluka6.

Lokacija ima kolski i pješački pristup.

icon-car.pngFullscreen-Logo
 

loading map – please wait…

  44.768398, 17.211692
Funkcija
Objekat je spratnosti -2P+P+6+Pe. Funkcija objekta je stanovanje sa pratećim sadržajima. Dvije podzemne etaže sadrže parking prostore, podstanicu grijanja, prostoriju za agregat i druge tehničke prostorije.

U prizemlju je smješteno 7 stambenih jedinica.

Tipske etaže su predviđene za stanovanje po sedam stambenih jedinica različite veličine i strukture.

Povučena etaža sadrži 4 stambene jedinice.

Svi stanovi zadovoljavaju osnovne zahtjeve u tehničkom i funkcionalnom smislu, projektovani su u skladu sa važećim normama i standardima koji definišu ovu oblast.

Vertikalna komunikacija je ostvarena preko unutrašnjeg stepeništa i putničkog lifta.

Parkiranje
Parkiranje je u sklopu objekta u vidu podzemne garaže koja je smještena na dva podzemna nivoa.

Manjim dijelom parkiranje je i u sklopu partera ispred objekta. Pristup do podzemne garaže obezbjeđen je rampom.

Konstrukcija
Konstrukcija objekta je AB skeletni sistem sa AB platnima u svrhu ukrućenja seizmičkih sila na mjestima vertikalnih komunikacija a sve u skladu sa važećim propisima i pravilima struke. Stepenište i podrumski zidovi su, takođe, od armiranog betona.

Fundiranje objekta je predviđeno preko AB temeljne ploče, sa ojačanjima na mjestima najveće koncentracije opterećenja u vidu povećanja same debljine temeljne ploče ispod najopterećenijih stubova.

Dimenzionisanje svih konstruktivnih elemenata izvršiće se prema statičkom proračunu koji će biti dat u sastavu glavnog projekta.

Materijalizacija
Materijalizacija objekta je predviđena od savremenih i kvalitetnih materijala.

Fasadni zidovi su projektovani od opekarskih proizvoda niske toplotne provodljivosti u cilju smanjenja utroška energije u periodu eksploatacije. Debljina zida d=20cm, sa spoljašnje strane su obloženi „demit“ fasadom d=10cm. Sa unutrašnje strane zidovi su malterisani, fino perdašeni, gletovani i finalno bojeni poludisperzivnom bojom.

Unutrašnji pregradni zidovi takođe su od opekarskih blokova d=10 cm i d=20 cm, obostrano malterisani, fino perdašeni, gletovani i finalno bojeni poludisperzivnom bojom.

Zidovi u kupatilima i WC-ima su obloženi keramičkim pločicama do visine plafona, postavljenih u slogu fuga na fugu. Zidovi u kuhinji su obloženi keramičkim pločicama, od poda do visine 150 cm od gotovog poda.

Zidovi stepenišnog prostora su malterisani, fino perdašeni i bojeni poludisperzivnom perivom bojom, u boji po izboru projektanta

Fasadna stolarija je projektovana od visokokvalitetnih PVC profila, sa prekinutim termičkim mostom i niskoemisionim staklima.

Svi podovi u objektu su projektovani kao plivajući, da bi se obezbijedila neophodna zvučna izolacija prostora. U zavisnosti od funkcije prostorije u kojoj se nalaze, različita je i završna podna obloga (parket, keramika, granitna keramika…).

Svi plafoni u stambenom dijelu objekta i stepenišnom prostoru su malterisani, fino perdašeni, gletovani i finalno bojeni poludisperzivnom bojom po izboru projektanta. Plafon u podrumskoj etaži je obložen kamenom vunom d=12.0 cm.

Krov objekta predvidjeti kao ravan krov, neprohodan. Završna obloga krova je šljunak, oblutak 16/32, debljina sloja šljunka cca 6cm.

Instalacije
U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije i električne energije.

Snabdijevenje objekta toplotnom energijom vršiće se sa gradskog vrelovoda.